Μελέτες Στατικών Έργων

Σύμβουλοι Μηχανικοί

Γραφείο Στατικών Μελετών των Πολιτικών Μηχανικών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ

Το Γραφείο

Το Γραφείο Στατικών Μελετών των Πολιτικών Μηχανικών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ δραστηριοποιείται από το 1990 και ασχολείται αποκλειστικά με την εκπόνηση Στατικών Μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής ευρέος φάσματος έργων Πολιτικού Μηχανικού του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέως, όπως κτίρια γραφείων, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, εκκλησίες, κτίρια κατοικιών, βιομηχανικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές λυμάτων, γέφυρες, ειδικές κατασκευές κλπ.

Αναλόγως των κατά περίπτωσιν απαιτήσεων γίνεται χρήση όλων των δομικών υλικών, όπως το ωπλισμένο και το προεντεταμένο σκυρόδεμα, ο μορφοχάλυβας και η δομική ξυλεία.

Στις δραστηριότητες του Γραφείου συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:

N

Εκπόνηση μελετών επισκευής και αποκατάστασης ζημιών διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων βλαφθέντων από σεισμό

N

Σύνταξη τευχών προμετρήσεων, δημοπρατήσεως και τεχνικών προδιαγραφών

N

Πραγματογνωμοσύνες, Ελεγχοι Μελετών, Ποιοτικός Ελεγχος Κατασκευών (pre- and post-construction quality control)

N

Τοπογραφικές εργασίες