Μελέτες Στατικών Έργων

Σύμβουλοι Μηχανικοί

Γραφείο Στατικών Μελετών των Πολιτικών Μηχανικών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ

Στατικές Μελέτες Κτιρίων

Το Γραφείο

Το Γραφείο των Πολιτικών Μηχανικών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ δραστηριοποιείται από το 1990 και εκπονεί Στατικές Μελέτες κτιρίων για στατική επάρκεια & αποτίμηση. Επίσης αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής ευρέος φάσματος έργων Πολιτικού Μηχανικού του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέως, όπως κτίρια γραφείων, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, εκκλησίες, κτίρια κατοικιών, βιομηχανικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές λυμάτων, γέφυρες, ειδικές κατασκευές κλπ.

Αναλόγως των κατά περίπτωσιν απαιτήσεων γίνεται χρήση όλων των δομικών υλικών, όπως το ωπλισμένο και το προεντεταμένο σκυρόδεμα, ο μορφοχάλυβας και η δομική ξυλεία.

Στις δραστηριότητες του Γραφείου συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:

N

Εκπόνηση μελετών επισκευής και αποκατάστασης ζημιών διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων βλαφθέντων από σεισμό

N

Σύνταξη τευχών προμετρήσεων, δημοπρατήσεως και τεχνικών προδιαγραφών

N

Πραγματογνωμοσύνες, Ελεγχοι Μελετών, Ποιοτικός Ελεγχος Κατασκευών (pre- and post-construction quality control)

N

Στατικές μελέτες κτιρίων

N

Τοπογραφικές εργασίες

Μάθετε τιμές, κόστος, προσφορές εκπόνησης στατικής μελέτης κτιρίου με άμεση αποτίμηση.

Στατικές Μελέτες Κτιρίων