Έλεγχος Σιδηρού Φορέως Εισόδου Υπόστεγου Αεροσκαφών στο Καστέλι Κρήτης

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, ΚΡΗΤΗ