Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στη Ραφήνα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΔΙΩΝΗ, Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ