Αίθουσες Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Περιγραφη

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Βεντούρης, Δ. Νάκος
Συνεργάτης Στατικής Μελέτης: Δ. Κόνδης