Κατάστημα Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας στην Καλαμάτα

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ι. Παπαζήσης, Δ. Νάκος
Συνεργασία με Γραφείο Στατικών Μελετών Α. Καρανικόλα