Αντικατάσταση Στέγης & Κατασκευή Γυναικωνιτού Ι. Ναού Ιωάννου Προδρόμου στις Σπέτσες

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Περιγραφη

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΠΕΤΣΕΣ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σπ. Κακάβας