Αντιστήριξη Όψης Διατηρητέου Κτιρίου στην Αθήνα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ