Βιοκλιματικό Βιοτεχνικό Κτίριο με 2 Γραφεία & 2 Υπόγεια Parking

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ PARKING

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κων/νος Σκρουμπέλος
Συνεργάτης Στατικής Μελέτης: Ε. Μπιρλιράκης