Βιολογικός Καθαρισμός Αστακού

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)

Περιγραφη

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

Case Study

Άναδοχος: ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ