Βιολογικός Καθαρισμός Ιεράπετρας

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)

Περιγραφη

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ