Γυμνάσιο Μεσαριάς στη Θήρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Περιγραφη

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ, ΘΗΡΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ι. Βεντουράκης, Θ. Στρογγυλός