Επεμβάσεις Θεμελίωσης & Αποκατάστασης Στέγης ΔΕΗ Κέρκυρας

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφη

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Νίκος Σχολίδης