Ε.Ε.Λ. Μεσολακκιάς Σερρών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)

Περιγραφη

Ε.Ε.Λ. ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ