Ε.Ε.Λ. Νιγρίτας Σερρών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)

Περιγραφη

Ε.Ε.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ