Κτίριο Γραφείων ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Χαραλαμπίδης, Δ. Νάκος