Κτίριο Εκθέσεων Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών – Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Περιγραφη

ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Κάϊγερ