Μελέτη Αποκατάστασης Τέμπλου Βυζαντινων Ναών Αττάλης

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Περιγραφη

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΠΛΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΑΤΤΑΛΗΣ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αυγ. Σχολίδη, Ν. Σχολίδης