Μελέτη – Κατασκευή Αεροσταθμού Σύρου

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφη

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΡΟΥ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μελετητική Ε.Π.Ε. Γραφείο Αλεξ. Τομπάζη