Μελέτη – Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στη Νεάπολη Ξάνθης

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφη

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΞΑΝΘΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δ. Βασιλόπουλος