Μετασκευές & Σιδηρά Προσθήκη Καθ’ Ύψος στην Πεύκη

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΕΥΚΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Β. Παπαδάκου