Μετασκευές & Σιδηρά Προσθήκη Καθ’ Ύψος στην Αίγινα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΙΓΙΝΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Στρ. Πανταβός