Μονοκατοικία στην Πολιτεία

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τάκης Εξαρχόπουλος, Ελενα Εξαρχοπούλου, Πάνος Γερακάκης