Μονοκατοικία στη Βούλα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΒΟΥΛΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τάκης Εξαρχόπουλος, Ελενα Εξαρχοπούλου, Πάνος Γερακάκης