Μονοκατοικία στο Μαρούσι

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα, Κατ. Λαμπρινού