Μουσείο Θηβών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΜΕΒΡΑΝΗ & ΕΣΩΤ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΑΣΗΣ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σπ. Κακάβας