Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

HOTEL, IOANNINA

Case Study

Μετασκευή & ενίσχυση υφισταμένης οικοδομής, προσθήκη ορόφου και δώματος, και αλλαγή χρήσης σε Ξενοδοχείο, Ιωάννινα.

Συνεργασία με Ν. Τσόγκα, Πολ. Μηχ.