Παρεκκλήσιο Γενικού Νοσοκομείου Ρίου

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Περιγραφη

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ