Πινακοθήκη Άρτας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ
(ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: BETAPLAN A.E.