Προσθήκη Σιδηράς Αναρτημένης Κλίμακος προς Δώμα σε Κατοικία στην Ηλιούπολη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΔΩΜΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ