Προσθήκη Σιδηράς Εσωτερικού Κλίματος σε Κατοικία στο Βαρνάβα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΒΑΡΝΑΒΑΣ