Προσθήκη Σιδηρού Κλωβού Ανελκυστήρα σε Κατοικία στην Ηλιούπολη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ