Προσθήκη Σιδηρών Εξώστων σε Κατοικία στην Άνω Ηλιούπολη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη. Β. Παπαδάκου