Πύργος Ελέγχου Μαρίνας Πόλεως Ρόδου

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφη

ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

(Συνεργασία με Ευρ. Ανδρέου, Πολ. Μηχ/κό)

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Παπαμιχαήλ-Μητακίδη & Συν/τες