Σιδηρά Επέκταση Εξώστου στο Χολαργό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΣΤΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ