Σιδηρά Κατασκευή Προσθήκης Καθ’ Ύψος στην Αγ. Παρασκευή

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μαρία Πέτρογλου