Σιδηρά Προσθήκη Καθ’ Ύψος στην Ηλιούπολη

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σ. Παπαδόπουλος