Σιδηρά Προσθήκη Καθ’ Ύψος στο Φιλοπάππου

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αλέξανδρος Τριποδάκης