Σιδηροκατασκευή Κλωβού Ανελκυστήρος στην Καβάλα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΩΒΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΜΕΤΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΔΟΜΗ Α.Ε.