Σιδηρούς Κλωβός Εξωτερικού Ανελκυστήρα στη Νέα Μάκρη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΚΛΩΒΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ, Ν. ΜΑΚΡΗ