Σιδηρούς Νάρθηκας Στήριξης Καμινάδας στο Μαρούσι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ