Στέγαστρα & Χωροδικτυώματα στο Κτίριο Αερολιμένα Κω

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφη

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ & ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΚΩ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ι. Γ. Μουζάκης