Συγκρότημα Κατοικιών στο Γκύζη

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΓΚΥΖΗ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κάρολος Κάϊγερ