Συγκρότημα Κατοικιών στο Μαρούσι

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 2 ΥΠΟΓΕΙΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Νέλλη Μάρδα