2-Όροφο Κατάστημα με Υπόγειο

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

2-ΟΡΟΦΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΙ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Μανέτας