3 Συγκροτήματα Κατοικιών στο Μαρούσι

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΘΕΣΗ ΨΑΛΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΣΙ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ν. Χρυσού, Β. Παπαδάκου