3-Όροφο Κτίριο Καταστήματος (Σιδηρούν)

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιγραφη

ΣΙΔΗΡΟΥΝ 3-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ, ΤΑΥΡΟΣ.

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ι. Κορναράκης
Συνεργάτης Στατικής Μελέτης: Ι. Κανατσούλης