4-Όροφη Πολυκατοικία στη Γλυφάδα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

4-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα