4-Όροφη Πολυκατοικια στο Νέο Ψυχικό

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

4-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα, Κατ. Λαμπρινού