5-Όροφη Πολυκατοικία στα Ιλίσια

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΙΛΙΣΙΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Θ. Παξινός