5-Όροφη Πολυκατοικία στα Πατήσια

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφη

5-ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ

Case Study

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χ. Μακρυγιώργος